OUD ALLEE

In de tweede helft van de jaren dertig werd begonnen met het bouwen van woningen in het gebied dat nu bekend staat onder de naam "Oud Allee".

Aanvankelijk kwam het gebied zonder kleerscheuren door de eerste oorlogsjaren. Maar in het laatste jaar werden een aantal woningen opgeëist door de Duitse bezetter en werden er hoge Duitse officieren ingekwartiert. Dat resulteerde er in dat tegen het eind van de oorlog de Engelse luchtmacht een bomaanval uitvoerde op woningen aan het eind van de Minister Kanstraat, met forse schade als gevolg. Na de bevrijding keerden de oorspronkelijke bewoners terug en werden de handen fors uit de mouwen gestoken, om de beschadigde en verwaarloosde woningen weer op te knappen.

 In mei 1945 werd de buurtvereniging Oud Allee opgericht. Eerste voorzitter was de heer J. Lubbers, secretaris: de heer B.L. Lubbers en de heer J. Tip penningmeester. Het voltallige bestuur bestond toen uit negen (!!) leden. Daarnaast werd er een feestcommissie ingesteld, die feestelijkheden moest gaan organiseren. Die commissie liet er geen gras over groeien en organiseerde op heel korte termijn een bevrijdingsfeest in de gaarkeuken aan de Allee. het succes van het grandioze feest, leidde er toe, dat men besloot voortaan ieder jaar op 5 mei feestelijkheden te organiseren. Jarenlang werd er een aantrekkelijk programma gepresenteerd met een keur aan activiteiten. In de loop der jaren is daar de klad wat ingekomen en wordt 5 mei ook in Oud Allee gevierd, zoals overal elders in het land: door alleen nog maar het uitsteken van de vlag.

 Toch probeert ieder bestuur nog steeds ieder jaar een aantal aktiviteiten te organiseren, om zo de onderlinge band tussen de bewoners in stand te houden en te versterken. Zo wordt er voor de kinderen het paaseieren zoeken gehouden, een zomers uitstapje naar een of ander pretpark en een sinterklaasfeest. Voor jong en oud is er de zomerse barbecue, de nieuwjaarsinloop en tot voor enige tijd terug ook nog een rommelmarkt op het speelveldje. (nog activiteiten van vroeger die het vermelden waard zijn, vergeten?). Nieuwe bewoners, en bewoners die langdurig ziek zijn, worden door een bestuurslid opgezocht en verblijd met een bloemetje.

 Naast het organiseren van gezellige activiteiten is de rol van het bestuur de laatste jaren steeds meer veranderd in dat van een belangenvereniging, die vooral opkomt voor het behoud van de buurt. Vertegenwoordigers uit het bestuur zitten in het EOP, de Erkende Overleg Partner, waarin in gesprekken met de gemeente, over allerhande zaken gesproken en besloten wordt. Zo hebben achtereenvolgende besturen er voor gezorgd dat de buurt een beschermde status kreeg om te voorkomen dat er overal in onze buurt apartementencomplexen verschijnen; heeft men verkeersremmende maatregelen weten te bewerkstelligen en is de buurt een 30 km-zone geworden.

Het bestuur zorgt er tevens voor dat de bewoners, die lid zijn van de vereniging, vier keer per jaar d.m.v. een krantje op de hoogte worden gehouden van het wel en wee in de buurt.