Welkom bij Buurtvereniging Oud Allee

Nieuwjaarsreceptie zeer geslaagd

Zondag 12 januari werd de nieuwjaarsreceptie van buurtvereniging Oud Allee gehouden bij Rue de la Gare. De opkomst was bijzonder goed.

Net als verleden jaar was het stamppottenbuffet perfect voor elkaar en liet eenieder het zich goed smaken. Voor de kinderen was er patat met allerlei hapjes. Aansluitend was er nog een dessertbuffet. 

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst!

Oliebollen bakken

Dinsdag 31 december was het weer zover, de oliebollen t.b.v. de buurtvereniging werden gebakken bij de familie Zigterman aan de Allee. Bij afwezigheid van Roy, dit jaar met hulp van Elze (Elze, nog bedankt!). 

De oliebollen werden gebakken volgens traditioneel recept. Het was een gezellig samenzijn onder het genot van een glaasje gluhwein, chocolademelk en eigen gemaakte kniepertjes. 

De omzet voor de buurtvereniging was ruim € 180,-!

Terugblik 2013 - vooruitblik 2014, namens de voorzitter

Het schijnt  zo de gewoonte te zijn, om bij de jaarwisseling terug en vooruit te kijken, wanneer je de positie van voorzitter van een vereniging bekleedt. En hoe ik ook probeer mijn best te doen, ik kan er niet zo vrolijk van worden.

Eind 2012 en het eerste deel van 2013 lag de Kanstraat en het speelveldje overhoop vanwege de aanleg van een nieuwe riolering. Dat zoiets moet gebeuren is logisch en de overlast daardoor is overkoombaar. Maar dat de communicatie daarover met de gemeente zo beroerd is, als wij als bestuur en bewoners hebben mogen ervaren, daar heb ik nog steeds geen woorden voor. Toezeggingen over inspraak/betrokkenheid van bestuur en bewoners werden en worden nog steeds niet of nauwelijks waar gemaakt. 

De termijn waarin de Kanstraat er onafgemaakt bij lag, was bijna twee keer zo lang als ons werd toegezegd. Vele mailtjes over de inrichting van de verharding in de straat bleven lang onbeantwoord en kregen pas na veel pressie via de EOP een reactie. De beplanting van de Kanstraat wordt ons, zonder het toegezegd overleg, als een dictaat opgedrongen en voldoet absoluut niet aan wat er leeft in de straat. Mailwisseling daarover met de betrokken ambtenaren blijft opnieuw onbeantwoord.

Overleg met de wijkagent over overlast levert niets op en bloedt dood. Handhavingsbeleid m.b.t. foutparkeerders, dealende jongeren, e.d. in de Kanstraat heeft geen prioriteit, noch bij de politie, noch bij de gemeente. Onderbemensing en "druk met belangrijker zaken" is het excuus.

Ik memoreerde het al in het laatste nummer van ons (digitale) krantje: er moet weer meer aandacht en moreel besef voor elkaar in de buurt komen: het "ouderwetse" naoberschap. 

De sociale zorg is vanaf 2015 niet langer meer een vanzelfsprekende overheidstaak. Belangrijke aspecten van de zorg worden wegbezuinigd, waarbij "Den Haag" er op rekent, er zelfs vanuit gaat, dat de burger/vrijwilliger dit gewoon oppakt. Het gemeentebestuur heeft al laten weten dat zij voor de EOP's, en dus voor de partners van die EOP's daar een belangrijke taak ziet weggelegd. Hoe die taak ingevuld moet worden is nog onduidelijk. Maar helder is wel dat EOP's, buurt- en dorpsverenigingen moeten meewerken aan het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering, waardoor we het weer gewoon gaan vinden om elkaar te helpen als dat nodig is, omdat allerlei, door bezuinigi ngen getroffen welzijnsinstellingen dat niet meer zullen gaan en kunnen doen. Kortom: van de kant van de overheid was het het afgelopen allemaal niet zo zonnig, en ik vrees dat dat voor het komende jaar niet veel anders zal zijn. 

Dus reken ik er op, dat we allemaal op dat magische moment het goede voornemen maken, om te beginnen in 2014, het weer helemaal met elkaar  samen te gaan doen.

Oud Allee nieuws (december 2013)

Neem een kijkje in de laatste versie van het buurtblad Oud Allee Nieuws.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Oud Allee nieuws December 2013.pdfOud Allee nieuws December 2013[ ]594 kB