Welkom bij Buurtvereniging Oud Allee

Jaarvergadering Oud Allee (2)

De algemene ledenvergadering van buurtvereniging Oud Allee op dinsdagavond 19 november 2013 in seniorencentrum De Cocon heeft weinig schokkends opgeleverd. De bijeenkomst bestond uitsluitend uit de afhandeling van het huishoudelijk gedeelte, omdat alle eventuele nieuwtjes uit de buurt al uitgebreid in het (digitale) krantje waren vermeld. Dien tengevolge was de opkomst van bewoners/leden navenant bescheiden. De notulen van de ALV 2012, het jaarverslag, het financieel jaarverslag, het verslag van de kascommissie en de benoeming van de nieuwe kascommissie werden goedgekeurd en zonder wijzigingen aanvaard.

Tijdens de rondvraag werd het bestuur verrast door mededelingen van de heer en mevrouw Speelman over het beplantingsplan va de gemeente voor de Kanstraat. De voorzitter heeft op zich genomen om bij de gemeente op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid te krijgen. Datzelfde geldt voor de geruchten als zou het speelveldje, het hele komende jaar, ivm werkzaamheden in het centrum, nog als opslagterrein gebruikt worden. (overleg daarover is reeds gaande).

Na vijf kwartier kon de jaarvergadering worden afgesloten.

 

 

Sinterklaasfeest

Zaterdag 30 november is het weer zo ver, Sinterklaas en zijn pietermannen brengen een bezoek aan buurtvereniging Oud Allee!

We zullen Sint en de pieten om 15.00 uur ontvangen in Grand café Groothuis. 

Let op: dinsdag 19 november ALV in de Cocon

Dinsdag 19 november is er weer een Algemene Leden Vergadering.

Aanvang: 19.30 uur                                  

Locatie: de Cocon, Marktplein Emmen

 

Alle leden zijn van harte welkom. 

 

 

Oud Allee nieuws (november 2013)

Neem een kijkje in de laatste versie van het buurtblad Oud Allee Nieuws.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Oud Allee nieuws November 2013.pdfOud Allee Nieuws november 2013[ ]388 kB